понеделник, 21 февруари 2011 г.

ДекларацияДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящата декларация долуподписаните членове на Пастирското общение в гр. София и националното Пастирско общение заявяваме, че сме против подетите напоследък кампании в публичното пространство срещу пастири и водачи в евангелските църкви. Убедени сме, че възникващите разногласия и конфликти трябва да се решават градивно и в контекста на библейската етика. За нас е недопустимо арогантното отношение и поведение в подкрепа на каквато и да е кауза. 
Настояваме настоящият конфликт да спре да бъде излаган пред света и да се разреши от църковните водачи в рамките на църковната общност.
п-р Румен Борджиев, EПЦ-2 „Подуяне”
п-р Иван Врачев, ЕПЦ “Света Троица”
п-р Любо Гечев, ХЦ “Месия”
п-р Живко Тончев, ХЦ “Благовестие”
п-р Николай Кокончев, ЕПЦ “Варна”
п-р Георги Михайлов, ХЕЦ „Шалом”
п-р Людмил Ятански, БЕЦ „Блага вест“
п-р Венцислав Стойков, ББЦ „Кръстопът“
п-р Иводор Ковачев, църква „Мисията“
п-р Стефан Стефанов, църква „Ново поколение“
п-р Людмил Арсов, ЕПЦ „Приятели“
п-р Иван Хазърбасанов, Християнски център „София“
п-р Трайчо Стефанов, църква „Свети Йоан“
п-р Андрей Аврамов, Християнски център „Победа”
п-р Костадин Владев, ЕПЦ „Бояна“
п-р Владимир Владимиров, „Дом на радост”
п-р Петър Георгиев, ОБЦ “Русе”